Genel Başkanın Kaleminden Sayı: 53

Emrah KAYMAK - iç mimar, içmimar dergi

Sevgili Meslektaşlarım,

TMMOB İçmimarlar Odası 24. Olağan Genel Kurulu Odamız tarihine bakıldığında yaklaşık 250 üyemizin rekor katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Genel Kurulumuzda, Ana Yönetmeliğimiz ve Serbest İçmimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğimiz güncel şartlara uygun olarak bazı maddelerde değişiklik yapılmış olup, Odamız için altı yeni yönetmelik faaliyete geçirilmiştir.

Odamız 24. Olağan Genel Kurulumuza katılarak, Odamız ve Mesleğimize yön vermek adına alınan kararlarda bizimle birlikte olan değerli üyelerimize ve Genel Kurulumuzda Altın Sponsor olarak bizden desteklerini esirgemeyen Samet Mobilya ailesine teşekkür ederiz.

24. Dönem Yönetim Kurulu olarak, bir önceki dönemimizde başlatmış olduğumuz hak ve yetkilerimiz için mücadelemize devam ediyoruz.

Mevcut uygulamalarda İçmimarlar ürettikleri sanat eseri olan projelerini Resmiyete dökebilmek için, kamu yetkililerince eser haklarının mimar meslek mensuplarına devredilmesiyle işlem yapabilmektedirler. Ruhsat föylerinin, Proje müellifleri bölümünde İçmimara yer vermemektedirler.

Meslek ve Eser haklarımıza saygılı olunmasını, bir an önce gerekli düzenlemelerin yapılarak bu sorunun çözülmesini istiyor, yılmadan usanmadan konunun takipçisi olacağımızı önemle belirtiyoruz.

Saygılarımla,
Emrah KAYMAK
Genel Başkan

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.