Medipol Üniversitesi

Medipol Üniversitesi

Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd.Doç. Dr. Pelin Karaçar, İç Mimarlık Bölümünün, mimari stüdyo temalarının meslek pratiği alanlarındaki ders ve uygulamalarla bütünleştiren özgün ve yeni bir model bazında yapılandırıldığını söyledi. Karaçar, içmimarlığa disiplinlerarası bir çerçevede yaklaştıklarını ve uluslararası çalışmaları izleyen içmimarlar yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz ? Ne kadar süredir Medipol Üniversitesi İçmimarlık Bölümü Başkanlığı yapıyorsunuz?
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 1995 yılında mezun oldum. 2000 yılında Yüksek Lisans’ımı Yapı Anabilim dalı Bina yapım Yönetim Ekonomisi bölümünde Sayın Dekanımız Prof. Dr. Attila Dikbaş yürütücülüğünde İstanbul Teknik Üniversitesinde, doktoramı ise 2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı anabilim dalında tamamladım. Yeditepe Üniversitesinde Mimarlık bölümünde 2002-2011 yılları arasında araştırma görevlisi olarak ve 2011-2015 yılları arasında ise aynı üniversitenin İç Mimarlık bölümünde
Yardımcı Doçent olarak görev aldım. 2015 yılı itibari ile İstanbul Medipol Üniversitesi İç mimarlık ve Çevre tasarımı bölümünün kurulmasında görev alarak, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm başkanlığına devam etmekteyim. Yapı teknolojisi, yapı ürünlerinde teknolojik yenilikler, nanoteknolojik malzemeler ve sürdürülebilirlik, ahşap yapı teknolojisi, ekoloji ve proje ve yapım yönetimi konusunda pek çok akademik çalışmalarım bulunmaktadır.

İç Mimarlık Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Pelin KARAÇAR

Medipol Üniversitesi’nin içmimarlığa yaklaşımını, bakış açısını nasıl tanımlarsınız ?
İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Türkçe ve İngilizce Lisans Programlarına sahip olup, her türlü kullanıcıya ve gereksinime uygun iç mekanlar tasarlayabilen, çağımızın gerektirdiği özgün çözümleri, bilgisayar destekli tasarım ve çevresel teknolojilerden faydalanarak üretebilen ve mesleğinde yaratıcı, yenilikçi, biçim ve işlev ilişkisini estetikle birleştiren İç mimar ve Çevre tasarımcısı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölüm olarak önünüze koyduğunuz hedefler nelerdir ?
Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümümüz mimari stüdyo temalarının, teknoloji, sanat/mimarlık tarihi ve meslek pratiği alanlarındaki ders ve uygulamalarla bütünleştirilen, özgün ve yeni bir model bazında yapılandırılmıştır. Bölümümüz, İç mimarlıkla ilgili konuları disiplinlerarası bir çerçevede ele alabilen, uluslararası güncel çalışmaları izleyebilen ve bunlara katkıda bulunabilen, özgün çözümler üretebilen, tasarım/yapım hukuku ve proje yönetimi temel bilgileriyle donatılmış güçlü bir altyapıya sahip İç mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrencilerinizle yaptığınız projeler hakkında bilgi verebilirmisiniz ?

Bölüm olarak ikinci yılımızdayız. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü olarak projeler tasarım düşüncesi ve mekân kavramı ile ilişkileri, tasarımın temel ilkelerini araştırma, fiziksel çevreyi deneyimleme ve mevcut çevreden öğrenme, program, işlev ve yapısal kurgu kriterlerini kavraması amaçlanmaktadır. İlk yıl, Barınma işlevli bir yapının, program, yeryapı-mekan ilişkileri ile strüktürel özellikleri tasarım sürecinde ele alınmaktadır. Diğer yarıyıllarda her bina tipolojisi ele alınarak iç mekan ve çevre tasarımı için gerekli proje tasarım çalışmaları yapılması planlanmıştır. İlk

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.