MEF Üniversitesi

MEF Üniversitesi - iç mimar, içmimar dergi

Meslek yaşamının sağlam temelleri için yenilikçi bir eğitim

MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Ahmet Sezgin, bölüm olarak yenilikçi bir eğitim programını kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Sezgin, bu amaçla tasarım deneyimini ve inşa pratiğini güçlü bir şekilde bir araya getiren projeler üzerinde çalıştıklarını sözlerine ekledi

 

Yrd. Doç. Ahmet SEZGİN İç Mimarlık Bölüm Başkanı - MEF Üniversitesi
Yrd. Doç. Ahmet SEZGİN
İç Mimarlık Bölüm Başkanı

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz ? Ne kadar süredir MEF Üniversitesi İçmimarlık Bölümü Başkanlığı yapıyorsunuz?
Doktora çalışmamı tamamladıktan sonra iç mimarlık bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladım. 2015 yılı bahar döneminden beri de MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesiyim. Bir yıldır İçmimarlık Bölüm Başkanlığı yapıyorum.

MEF Üniversitesi’nin içmimarlığa yaklaşımını, bakış açısını nasıl tanımlarsınız ?
İç Mimarlık, günümüzde farklı gereksinimler için iç mekanların düzenlenmesinin çok ötesinde, algısal ve davranışsal boyutların giderek öne çıktığı, disiplinler arası bilimsel araştırma alanları oluşturan, mekan – insan ilişkisi üzerine yeni kavrayışların ve kuramların geliştirildiği çok hızla değişen ve gelişen bir alan görünümündedir. MEF Üniversitesi İç Mimarlık Programı, bu bakış açısı ile İç Mimarlık eğitiminin yeni açılımlarla ele alınması gereği üzerine kurgulanmıştır.

Bölüm olarak önünüze koyduğunuz hedefler nelerdir ?
İçmimarlık bölümündeki eğitimin öğrencilerimizin bireysel deneyim ve tercihleriyle farklılaşacak meslek yaşamlarına güçlü bir temel oluşturacak yenilikçi bir eğitim programını kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla, tasarım deneyimini ve inşa pratiğini güçlü bir şekilde bir araya getiren Tasarla ve Yap Stüdyosu’nu önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Tasarla ve Yap Stüdyosu’nda birinci sınıf öğrencilerimiz yazın 3-4 haftalık bir program içinde sosyal fayda sağlayacak bir projeyi önce tasarlayıp daha sonra inşa ediyorlar. Dönem içine yayılan Tasarla ve Yap Stüdyosu öğrencilerimizin meslek kimliği ve sorumluluğuna çok erken aşamalarda sahip olmalarını sağlayacak.

MEF ÜniversitesiÖğrencilerinizle yaptığınız projeler hakkında bilgi verebilir misiniz ?
Öğrencilerimiz lisans eğitimleri boyunca her dönem haftada üç gün toplam 12 saat yoğun bir tasarım stüdyosu programı içinde projelerini geliştiriyorlar. İlk projelerinden itibaren belli bir bağlam içinde tasarım yapıyorlar ve meslek pratiğine yaklaşıyorlar. Tasarım Stüdyosunda her dönem farklı bir tasarım konusu ve bağlamı içinde çalışılıyor. Bahsettiğim Tasarla ve Yap Stüdyosu içinde de bir iç mimarlık ofisinde olduğu gibi ekip olarak tasarım yapma deneyimini yaşıyorlar.

Üniversite olarak nasıl bir öğrenci profili oluşturmak istiyorsunuz ?
Bölüm olarak amacımız, değişen global dinamikler içinde özgüvenli; çevreye ve yerel değerlere duyarlı; yaratıcılık, girişimcilik ve liderlik özelliklerini araştırma yeterlilikleri ile birleştirerek uygulayabilen; yenilikçi düşünebilen ve üretebilen; geleceği şekillendirebilme becerisine ve hedefine sahip içmimar yetiştirmektir. Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın mekan üretim ve tasarımını bir toplumsal ve etik pratik olarak benimsemelerine ve entelektüel bir duruşa sahip olmalarına çok önem veriyoruz.

Kaç öğrenciniz ve kaç öğretim elemanınız / üyeniz var ?
İç mimarlık bölümünde 2016-2017 öğretim yılında 1. ve 2. Sınıfta okuyan toplam 32 öğrencimiz vardı. Bölümümüzde önümüzdeki öğretim yılında 8 tam zamanlı öğretim elemanı görev yapıyor olacak. Derslerimize gelen yarı zamanlı öğretim elemanları da var. Öğrencilerimiz eğitim süreleri boyunca farklı akademik çalışma alanları ve mesleki deneyimlere sahip öğretim elemanları ile çalışma fırsatı buluyorlar.

MEF Üniversitesi

Diğer içmimarlık bölümleriyle ortak projeler üretebiliyor musunuz?
Diğer üniversitelerdeki meslektaşlarımız ile iletişim içindeyiz ve proje jürilerinde yer alıyoruz. Farklı iç mimarlık bölümlerinin tasarım yaklaşımlarını görmek tüm eğitim alanı için yapıcı oluyor.

Üniversitenizin İçmimarlar Odası’na bakışı nasıl, birlikte yürüttüğünüz çalışmalarınız var mı?
İçmimarlık meslek kimliğinin öğrenciler tarafından benimsenmesinde İçmimarlar odasının çok önemli rolü var. Öğrencilerimizin oda ile daha erken tanışması için odanın yayınlarını takip etmelerini ve mezuniyetlerinin ardından odaya üye olmalarını teşvik ediyoruz.

MEF Üniversitesi İç Mimarlık Bölüm Kadrosu

Tam Zamanlı Öğretim elemanları:

  • Yrd. Doç. Dr Ahmet SEZGİN
  • Yrd. Doç. Dr. Ayşe Zeynep AYDEMİR
  • Yrd. Doç. Dr Sevince BAYRAK
  • Yrd. Doç. Dr Aren Emre KURTGÖZÜ
  • Ufuk SEZGEN
  • Derya UZAL
  • Eda YEYMAN
  • Yasemin Burcu BALOĞLU (Asistan)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.