‘Modanın Mekanı & Mekanın’ Modası temalı sergi

‘Modanın Mekanı & Mekanın’ Modası temalı sergi

Moda ve mimarlık-mekan birbirinden farklı kavramlar olarak görülse de, çağlar boyunca birbirinden ayrılmaz bir bütünün parçalarını oluştururlar. İnsanın barınma ihtiyacına gereksinim duyması ile bedenini saklama ihtiyacı da aynı zamanda ortaya çıkmıştır. Yüzyıllar boyu yaşanan toplumsal olaylar, sosyolojik ve psikolojik durumlar mekanları etkilediği gibi modayı da derinden etkilemektedir. Bu durum disiplinler arası bir iletişimi sağlarken, modadaki gelişmelerden etkilenen mimar-içmimarları ve mimari yapılardan-mekanlardan etkilenen modacıları da gözler önüne sermiştir. Bu bağlamda, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 3. sınıf öğrencileri, 2015-2016 Eğitim-Öğretim bahar döneminde ders sorumlusu Yrd.Doç.Dr. Rabia Köse Doğan’ın Modern İç Mimarlık Tarihi dersi kapsamında araştırma konuları olarak verilen akımlardan seçilen binalar ve mekanlar üzerinden anahtar kavramlar belirleyerek, kavramların eşleştiği kadın ve erkek kostümleri tasarladılar.

Derse davetli olarak katılan modacı Zeynep Efser Başaran, moda tarihi, moda da kullanılan kavramlar, modanın sosyal ve toplumsal boyutları hakkında konferans dersler verdi. 15 haftalık ders süreci sonunda, 35×100 cm ölçülerinde akım-bina-mekan ve kostüm tasarımları olan afiş çalışmaları teslim alındı. 25 Aralık 2016 Çarşamba günü Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü sergi alanında, modacı Zeynep Efser Başaran’ın katılımı ve teşekkür belgesi takdim edilmesi ile 45 adet afiş çalışmasının sergi açılışı yapılmıştır. Sergi, 28 Ocak 2017 tarihine kadar ziyarete açıktır

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.