NURUS-TOBB ETÜ Tasarım Laboratuarı Orgatech 2016 Fuar Standı

nurus-proje

Mekân tasarımı eğitimi soyuttan somuta, somuttan soyuta giden geniş bir bağlam üzerinde tartışılmaktadır. Mekân tasarım eğitimi, mekâna ilişkin teorik bilginin yanında bu bilginin nesnelleşmesi yönünde arayışları da içerir. Mekân tasarım eğitimi veren okullar, proje/stüdyo dersleri, yaz stajları, atölye çalışmaları, fabrika gezileri yoluyla teorik mekânsal bilginin somutlaşmasına yönelik çeşitli araştırmalar/alıştırmalar yaparlar.

Görsel 2 : Fuar Stantının tasarım şeması.
Görsel 2 : Fuar Stantının tasarım şeması.

TOBB ETÜ İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, önerdiği uygulamalı ortak-eğitim anlayışıyla alana yeni bir model sunmaktadır. Üniversitemizin temel misyonu öncelikle profesyonel hayata iş gücü yetiştirmektir. Öğrenciler TOBB ETÜ de sadece okulda değil, aynı zamanda profesyonel iş dünyasının içerisinde de var olarak eğitimlerini tamamlarlar. Bu sistem kapsamında öğrenciler ilk 5 dönemlerini okulda geçirdikten sonra, 12 haftalık 6. dönemlerini okulun organize etmiş olduğu bir iş yerinde devam ederler ve sonraki 12 hafta tekrar okulda olurlar. Bu 12 haftalık iş tecrübesi müfredatta 3 kere tekrarlanır. Böylelikle, öğrenciler mezun durumuna gelene kadar bir seneye yakın okul dışında deneyim kazanırlar. Her ne kadar yoğun bir eğitim temposu ile karşı karşıya kalsalar da, öğrenciler mezun olduklarında iş yaşamına daha donanımlı başlarlar ve iş ortamına daha hızlı uyum sağlarlar.

Görsel 3 : Fuar Standının eskizleri ve maketi.
Görsel 3 : Fuar Standının eskizleri ve maketi.

Okul ve profesyonel iş yaşamı arasında etkileşimi hedefleyen bu eğitim modeli, ders içeriklerinin de bu anlamda dönüşmesine yol açmıştır. TOBB ETÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde yürütülen proje derslerinde öğrencilerin gerçek mekânlar ve daha önemlisi gerçek kişiler/kurumlarla temas etmeleri amaçlanmıştır. İç Mekân Tasarım Stüdyosu derslerinde öğrencilere verilen mekân tasarımı egzersizleri çoğunlukla gerçek bir problemi çözmek üzerinden temellenmektedir.

Görsel 4 : Fuar Standının plan çizimi.
Görsel 4 : Fuar Standının plan çizimi.

Bu uygulamalı eğitim modeline örnek olarak, 2016 yılında İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümümüzün Nurus firması ile ortaklaşa yürüttüğü 4. sınıf Mekân Tasarımı Stüdyosu V dersi verilebilir. Ders kapsamında öğrencilerden Nurus firmasınının her sene katıldığı Orgatech Mobilya Tasarım Fuarında firma için bir stant tasarımı yapmaları istendi. Dersin yürütücüleri Doç.Gözen Güner Aktaş, Yrd.Doç.Dr. Umut Şumnu, Öğr. Gör.Engin Öncüoğlu ve Arş.Gör. Barış Yakın ilk olarak öğrencileri uygulanmış nitelikli fuar stant örnekleri üzerinden işlevin temel gereklilikleri konusunda bilgilendirdi. Daha sonra tasarımını yapacakları firmayı daha iyi tanımaları için Nurus fabrikasına bir alan gezisi düzenledi. Bu gezide öğrencilerimiz firma yapısı, işleyişi ve vizyonu ile ilgili bilgiyi birinci elden, firma yönetim kurulu üyesi ve baş tasarımcısı Renan Gökyay’ dan aldılar.
Edindikleri birikim ile birlikte öğrenciler Nurus Firmasının Almanya’nın Köln şehrinde yapılacak Orgatec 2016 fuarı standını tasarlama sürecine başladılar. Bu süreçte yapılan ön jürilere firma sahibi Renan Gökyay ve firma temsilcileri de katıldı. Dolayısıyla öğrenciler tasarımlarının her aşamasında projeyi yaptıkları kurumla bilgi alışverişinde bulundular. Jürilerde sıklıkla çağdaş fuar stantlarının sadece bir sergileme mekânı olmadığı aynı zamanda bir sosyalleşme/bir araya gelme mekânı olduğu fikri öne çıktı. Bu anlayış, ders kapsamında ele alınan projelerin şekillenmesinde önemli bir tasarım girdisi oldu ve tüm projeler firmanın mobilyalarının sunulduğu sergileme mekânlarına ek olarak fuar katılımcılarının stand mekânında daha fazla vakit geçirmesini sağlayacak sosyalleşme mekânlarını da içerdi.

Görsel 5 : Fuar Standının 3 boyutlu modelleme çizimleri.
Görsel 5 : Fuar Standının 3 boyutlu
modelleme çizimleri.

Final jürisinde ortaya çıkan yaklaşık 20 proje düzenlenen bir jüriyle Nurus yönetim kuruluna sunuldu. Bu değerlendirme sonucunda tasarlanan birçok projenin markanın yenilikçi yapısını yansıttığı ve kurum kimliğini iyi şekilde temsil ettiği belirlendi. Jüri değerlendirmesi sonunda yapılan toplantıda firma yetkilileri öne çıkan tek bir projeyi ödüllendirmek yerine başarılı bulunan birçok projenin bir araya gelerek sıfırdan bir fuar stand projesi yapmasına ve tasarlanacak bu projenin uygulanmasına karar verdi.
Bu kapsamda, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile Nurus firması arasında bir protokol imzalandı. Protokol kapsamında projenin Üniversiteye bağlı bir kuruluş olan TOBB ETÜ Design Lab tarafından yürütülmesine karar verildi. Proje Yrd. Doç.Dr. Umut Şumnu’nun yürütücülüğünde, Araştırma Görevlimiz Barış Yakın’ın katkılarıyla ve öğrencilerimiz Hande Aydoğan, Şeymanur Demir, Zeynep Çetin ve Ali Öz’ün oluşturduğu tasarım ekibiyle gerçekleştirildi.
Proje ekibine tasarım sürecine geçmeden önce Nurus tarafından detaylı bir eğitim verildi. Bu eğitim Nurus’un fabrika/üretim süreci ve tasarladığı ürünler kadar, firma tarafından son dönemde hayata geçirilmiş nitelikli projelerin tanıtımını da kapsıyordu. Bu kapsamda, proje ekibi Nurus’un Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirdiği uygulama projelerini ziyaret etti. Ekibin kapsamlı bir şekilde bilgilendirilmesinin ardından tasarım sürecine geçildi. Nurus’un geçmişten günümüze gelen özgün ve yenilikçi tasarım anlayışı, teknolojik gelişmelere olan yakınlığı tasarımın çıkış noktası oluşturdu. Ek olarak, fuar alanlarının yalnızca insanların ürünlere bakıp çıktığı mekânlardan çok, fuara katılan bireylerin bir araya gelip sosyalleşebileceği yerler olması fikri tasarımın en önemli belirleyeni oldu. Bu kapsamda standın kurgusu 2 ana alana bölünerek oluşturuldu. Bu alanlardan ilki katılımcıların sosyalleşmesini ve etkileşimli katılımı için kurgulanırken, diğer alan ise ürünlerin sergilenmesi ve deneyimlenmesi için tasarlandı. Stantta yarı geçirgen teknolojik malzeme kullanımı ile; sergilenen ürünlerin ve yapılan aktivitelerin sezdirilerek algılanması hedeflendi. Bu fikir doğrultusunda fuar standını ziyaret edecek katılımcılara önce sezinleme, sonra görüp algılama, sonra da katılma aşamalarını sunan dinamik bir mekânsal kurgu önerildi. Bu dinamik kurgu standın yerden yükseltilerek çevresinde oluşturulan merdivenlerin birer kamusal mobilyaya dönüştürülmesi fikriyle de desteklendi.
Proje ekibinin önerdiği tasarımlar her aşamada Nurus yetkilileriyle paylaşıldı. Yapılan her toplantıda firmanın istekleri göz önünde bulundurularak ana kurguyu etkilemeyen çeşitli düzeltmeler yapıldı. Sürecin sonunda öğrencilerin katılımıyla Yrd.Doç.Dr. Umut Şumnu tarafından yürütülen projenin uygulanmasına karar verildi ve tasarlanan stant 23-27 Ekim 2016 tarihleri arasında izleyiciyle buluştu.

Görsel 6 : Fuar Standının fotoğrafları.
Görsel 6 : Fuar Standının fotoğrafları.

Yaşanan süreç öğrencilere çok yönlü faydalar sağladı. Tasarlanan fuar standıyla öğrenciler hayalini kurdukları bir düşüncenin hayata geçebileceğini gördüler. Bu süreçte mesleki donanımlarını ve yeterliliklerini ciddi anlamda arttırdılar. Daha da önemlisi, öğrenciler mezun olmadan hemen önce Nurus gibi uluslararası bir firma ile çalışma, bu firma tarafından eğitilme, bu firmanın vizyonunun bir parçası olma şansını yakaladılar.
Nurus ve Tobb Etu Design Lab arasında gerçekleşen bu ortaklık çeşitli şekillerde devam ediyor. Şu an 4. Sınıf öğrencilerimiz Nurus için tanıtım konteynırları tasarlıyorlar. Diğer proje sınıflarımız da gerçek mekânlar ve gerçek kurumlar/insanlar için projeler yapmaktalar. Amacımız öğrencilerimize mekân tasarımının soyut ve somut sınırlarını eşiğe dönüştürerek onları hayata daha güvenli ve donanımlı şekilde hazırlamaktır.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.