Category: PROJE

nurus-proje

Mekân tasarımı eğitimi soyuttan somuta, somuttan soyuta giden geniş bir bağlam üzerinde tartışılmaktadır. Mekân tasarım eğitimi, mekâna ilişkin teorik bilginin yanında bu bilginin nesnelleşmesi yönünde arayışları da içerir. Mekân tasarım eğitimi veren okullar, proje/stüdyo dersleri, yaz stajları, atölye çalışmaları, fabrika gezileri yoluyla teorik mekânsal bilginin somutlaşmasına yönelik çeşitli araştırmalar/alıştırmalar yaparlar. TOBB ETÜ İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, önerdiği uygulamalı ortak-eğitim anlayışıyla alana yeni bir model sunmaktadır. Üniversitemizin temel misyonu öncelikle